Vítejte na stránkách příbramského autosalonu HONDA | www.hondapribram.cz
provozuje Proresta s.r.o., autorizovaný dealer Honda Česká republika s.r.o.
Při zakoupení vozu u nás péče o Vás teprve začíná. Přijďte se k nám přesvědčit!

SLUŽBA HONDA PREMIUM QUALITY

Jste rozhodnuti se dobře postarat o vaši Hondu? Vaše rozhodnutí vítáme, podpoříme vás v něm naším exkluzivním 8letým věrnostním programem.

8letý věrnostní program

Pokud budete během celého provozování vozidla vykonávat jeho údržbu podle doporučení Hondy, použitím doporučeného servisního materiálu a originálních náhradních dílů Honda v autorizovaném servisu Honda v České republice, bude vaše vozidlo kryto věrnostním programem Honda Premium Quality.

Na která vozidla se věrnostní program vztahuje:
Věrnostní program je poskytován na vozidla prodaná autorizovaným prodejcem Honda v České republice jejichž stáří nepřevyšuje 8 let, nebo jejichž nájezd nečiní více jak 150.000 km, podle skutečnosti, která nastane dříve. Předepsaná údržba vozidla musí být po celou dobu provozu vykonávána v autorizovaném servisu Honda za použití originálních náhradních dílů a doporučeného materiálu.

Výhody věrnostního programu

Jaké výhody vám poskytuje věrnostní program:
V případě poruchy specifikovaných částí vozidla, které jsou kryté tímto programem, vám Honda poskytne náhradní díly na opravu zdarma.

Jaké další výhody vám poskytuje věrnostní program:
Kromě toho, že věrnostní program zabezpečí správnou údržbu vašeho vozidla, použitím nejlepších dílů a materiálu, který vašemu vozidlu můžete dát, zároveń zvyšuje jeho tržní hodnotu po uplynutí záruky, protože v případu prodeje může program využít další majitel. Při prodeji ojetého vozidla vám tedy účast v programu dává další významný argument a výhodu.

8 letý věrnostní program Honda Premium Quality můžete uplatnit v každém autorizovaném servisu Honda v České republice.

Co je kryté věrnostním programem:

Porucha musí mít charakter výrobní nebo materiálové vady, která nebyla způsobena vnějším vlivem, poškozením, nepovolenými úpravami, hrubým zacházením, používáním vozidla v rozporu s pravidly uvedenými v uživatelské příručce nebo použitím vozidla pro soutěžní účely.

V případě takovéto poruchy věrnostní program kryje následující části:

 • Motor a jeho vnitřní časti (s výjimkou příslušenství motoru)
 • Manuální nebo automatickou převodovku a její vnitřní části (s výjimkou příslušenství převodovky)
 • Hnací hřídele (kromě gumových manžet)
 • Řízení – převodku řízení (kromě spojovacích tyčí a manžet)
 • Jednotku DPS – diferenciál 4WD (kromě gumových manžet)
 • Elektronické řídící jednotky pro motor (ECU), komfortní příslušenství a multiplex (MICU), převodovku (TCU), řízení (EPS), airbagy (SRS) a ABS (modulátor ABS)

Co není kryto věrnostním programem:

 • Práce spojená s opravou
 • Spotřební materiál, náplně a maziva
 • Spotřební díly a díly, jejichž výměna je předepsána při pravidelné údržbě
 • Příslušenství motoru (startér, alternátor, turbodmychadlo, vysokotlaké čerpadlo, vstřikovače, palivové čerpadlo, silentbloky a ostatní příslušenství motoru)
 • Příslušenství převodovky (řadící páka s mechanismem, spínače, senzory a ovládací prvky, které nejsou vnitřními částmi převodovky, ostatní příslušenství převodovky)
 • Podvozek, části náprav a podvozku (s výjimkou převodky řízení a hnacích hřídelí)
 • Části brzdového systému (s výjimkou řídící jednotky/modulátoru ABS)
 • Výfukový systém (potrubí, katalyzátor, DPF filtr, tlumiče výfuku,O2 senzory a pod.)
 • Karosářské části, části interiéru, čalounění a lak
 • Elektroinstalace (s výjimkou specifikovaných částí)
 • Části systému IMA včetně baterie IMA (části hybridního pohonu u hybridních modelů)
 • Příslušenství a doplňky (tažná zařízení, střešní nosiče, elektronika, audio, navigace a pod.)
 • Ostatní části, které nejsou specifikované v seznamu částí krytých věrnostním programem

Zeptejte se vašeho dealera Honda na další podrobnosti týkající se 8 ročního věrnostního programu Honda Premium Quality.


SLUŽBA Pravidelná údržba

Pravidelná údržba je nezbytná pro zachování dlouhé životnosti a spolehlivosti Vašeho vozidla Honda. Pravidelnou údržbou vozidla můžete docílit i snížení celkových nákladů na servis a opravy vozidla. Proto zajistěte, aby vozidlo bylo přistaveno k autorizovanému dealerovi Honda k provedení předepsaných servisních prací podle standardů, jakmile dosáhnete počtu ujetých kilometrů nebo doby předepsané v plánu údržby. V žádném případě by neměla tato doba překročit 12 měsíců. Při každé servisní prohlídce vozidla předejte spolu s vozidlem autorizovanému dealerovi Honda servisní knížku. Váš autorizovaný dealer Honda provede práce podle plánu údržby Honda a zaznamená je do servisní knížky. Společnost Honda doporučuje, aby všechny předepsané údržbové práce v záruční době byly provedeny autorizovaným dealerem Honda. Údržba a opravy prováděné neautorizovanou opravnou mohou mít vliv na platnost záruky a nepříznivě ovlivnit prodejní cenu Vašeho vozidla.


SLUŽBA Periodické kontroly

Kromě pravidelné údržby je majitel vozu zodpovědný za provádění periodických kontrol:

 • Hladiny motorového oleje
 • Hladiny brzdové kapaliny
 • Hladiny chladicí kapaliny
 • Hladiny kapaliny v ostřikovači čelního okna
 • Všech světel, včetně kontrolek
 • Tlaku v pneumatikách
V servisní knížce jsou uvedeny podrobnosti o periodických kontrolách vozidla. Také je zde popsán způsob a časové intervaly provádění těchto kontrol. Máte-li jakékoliv další dotazy, obraťte se prosím na autorizovaného dealera Honda.


SLUŽBA Kontrola oleje

Každý motor při běžném provozu spotřebovává olej. Z tohoto důvodu musí být pravidelně kontrolována hladina motorového oleje, například při doplňování paliva. Vždy kontrolujte olej před dlouhou jízdou. Množství spotřebovaného oleje závisí na způsobu jízdy, klimatických podmínkách a na stavu vozovky. Spotřeba oleje může dosáhnout až 1 litr na 1000 km/600 mil. Spotřeba může být vyšší, když je motor nový.